Call Centrum:

Cieľové hodnotiace číslo pre IV. štvrťrok 2020

16. 10. 2020

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre IV. štvrťrok 2020 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás