Call Centrum:

Cieľové hodnotiace číslo pre II. štvrťrok 2020

21. 04. 2020

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre II. štvrťrok 2020 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás