Cieľové hodnotiace číslo pre II. štvrťrok 2024

30. apríla 2024

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre II. štvťrok 2024 stanovené cieľové hodnotiace číslo nasledovne:

  • vo výške 500 bodov pre všetky čerpané medziúvery schválené do 31.7.2021
  • vo výške 800 bodov pre nové stavebné úvery to znamená tie, ku ktorým bude žiadosť o pridelenie a žiadosť o poskytnutie SU doručení  po 1.4.2024