Cieľové hodnotiace číslo pre I. štvrťrok 2022

21. 01. 2022

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre I. štvťrok 2022 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás