Cieľové hodnotiace číslo pre I. štvrťrok 2023

30. 01. 2023

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre I. štvťrok 2023 stanovené, cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás