Cieľové hodnotiace číslo pre II. štvrťrok 2022

25. 04. 2022

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre II. štvťrok 2022 stanovené, cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás