Cieľové hodnotiace číslo pre II. štvrťrok 2023

20. 04. 2023

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre II. štvťrok 2023 stanovené, cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás