Call Centrum:

Cieľové hodnotiace číslo pre III. štvrťrok 2018

17. 07. 2018

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre III. štvrťrok 2018 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás