Cieľové hodnotiace číslo pre III. štvrťrok 2023

31. 07. 2023

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre III. štvťrok 2023 stanovené, cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás