Call Centrum:

Cieľové hodnotiace číslo pre IV. štvrťrok 2018

24. 10. 2018

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre IV. štvrťrok 2018 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás