Call Centrum:

Cieľové hodnotiace číslo pre IV. štvrťrok 2019

04. 11. 2019

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre IV. štvrťrok 2019 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás