Cieľové hodnotiace číslo pre IV. štvrťrok 2021

12. 11. 2021

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre IV. štvrťrok 2021 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás