Cieľové hodnotiace číslo pre IV. štvrťrok 2022

25. 10. 2022

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre IV. štvťrok 2022 stanovené, cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás