Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  2.7.2018 

  Je nesporné, že klient usporí - Wklad garant bez poplatkov

  Sporenie, ktoré by malo byť súčasťou zdravého finančného hospodárenia jednotlivca či rodiny, si teraz môžu klienti zvoliť v dĺžke trvania podľa vlastných preferencií. Päť nových produktov Wklad garant 1 – 5 prináša viacero výhod, vrátane garancie úročenia vkladov.

  Bratislava, 2. júla 2018 – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., inovuje svoje portfólio sporivých produktov ponukou krátkodobých sporiacich produktov WKLAD GARANT na 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov s úrokovou sadzbou od 0,3 % p. a. až po 1 % p. a. Všetkých 5 nových sporiacich produktov je poskytovaných bez poplatkov (za uzavretie zmluvy, za vedenie účtu aj za ročný výpis). Atraktívnou novinkou je možnosť disponovania časťou finančných prostriedkov (až 50 %) pred dovŕšením doby viazanosti. Ide o sporenie s vopred známym garantovaným výnosom a zároveň nulovým rizikom, vklady podliehajú 100% ochrane vkladov. Uvedené sporivé produkty podobné termínovaným vkladom nie sú predurčené na čerpanie stavebného úveru alebo medziúveru. Vklady sú zhodnocované vkladovým úrokom (nie štátnou prémiou) a použitie finančných prostriedkov nie je účelovo viazané. Celková výška vkladov na zmluve môže dosiahnuť max. 50 000 €.

  Už niekoľko posledných rokov stúpa spotreba domácností tak, že sa stáva ťahúňom našej ekonomicky. Z hľadiska eliminovania dlhového rizika občanov sa opäť začína klásť dôraz na vlastné zdroje klientov. Rozhodli sme sa preto sprístupniť užitočné a bezpečné sporenie klientom, ktorí inklinujú ku krátkodobým formám sporenia. Aktuálne prinášame päť nových produktov, ktoré sú výhodnou alternatívou k termínovaným vkladom", povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne.

  Benefity novej ponuky sporenia WKLAD GARANT vo Wüstenrote:

  • bez uplatnenia poplatkov,
  • 1-ročný, 2-ročný, 3-ročný, 4-ročný alebo 5-ročný Wklad garant pre fyzické aj právnické osoby,
  • garantovaný úrok 0,3 % p. a. / 0,5 % p. a. / 0,65 % p. a. / 0,85 % p. a. / 1 % p. a. počas celej doby sporenia,
  • možnosť kedykoľvek vkladať ľubovoľnú čiastku,
  • možnosť predčasne disponovať až 50 % vložených prostriedkov po uplynutí polovice doby viazanosti,
  • 100% ochrana vkladov.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.