Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  13.2.2018 

  Rok 2017 – ďalší úspešný rok Wüstenrotu, priniesol rast obchodu a historický zisk

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa aj Wüstenrot poisťovňa uzavreli rok 2017 s historickým ziskom a výbornými obchodnými výsledkami vo väčšine hlavných ukazovateľov.

  Bratislava, 13. februára 2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., uzavrela ku koncu roka 2017 nové stavebné sporenia v objeme cieľových súm 301,95 mil. eur (+8,3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Za rovnaké obdobie poskytla klientom stavebné úvery a medziúvery v objeme cieľových súm 122,8 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 35,6 %. Financie vyplatené klientom k 31.12.2017 dosiahli 189,8 mil. eur (+10,7 %). Spoločnosť vykázala ku koncu roka zisk pred zdanením 2,02 mil. eur (+38,6 %).  

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – december 2017

  • sporivé zmluvy uzavreté v objeme cieľových súm 302 miliónov eur (medziročne +8,3 %)
  • úvery na bývanie poskytnuté v objeme cieľových súm takmer 123 miliónov eur (+35,6 %)
  • klientom bolo vyplatených takmer 190 miliónov eur (+11,7 %)
  • hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol 2 milióny eur (+38,6 %)

  Wüstenrot poisťovňa, a.s., evidovala ku koncu roka 2017 predpísané poistné (životné a neživotné poistenie, brutto) vo výške 57,2 mil. eur, pričom v priebehu celého roka bol výraznejší rast v neživotnom poistení (+8,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). Podobná situácia nastala aj v novej produkcii (v rámci neživotného poistenia medziročný nárast o 1,4 %). Náklady na poistné plnenia k 31.12.2017 dosiahli 26,4 mil. eur (+4 %), pričom počet poistných udalostí bol obdobný ako v predchádzajúcom roku (-0,4 %). Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol 6,03 mil. eur (+10,5 %).

  Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – december 2017

  • predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) presiahlo 57 miliónov eur
  • výška technických rezerv spolu (brutto) presiahla 139 miliónov eur (+3 %)
  • náklady na poistné plnenia presiahli 26 miliónov eur (+4 %)
   • hospodársky výsledok pred zdanením mierne presiahol 6 miliónov eur (+10,5 %)

  Uplynulý rok patril k tým náročnejším, dosiahnuté výsledky tak majú pre nás o to väčšiu hodnotu. Nadviazať na tieto výsledky v roku 2018 bude vyžadovať, v prostredí silnej konkurencie a avizovaných legislatívnych zmien na bankovom a poistnom trhu, ešte viac úsilia a hľadanie efektívnejších ciest. Prioritným však zostáva úžitok pre klienta, bez toho by ponuka našich finančných produktov nemala opodstatnenie. Snažíme sa zabezpečiť také podmienky, aby poskytované služby a produkty boli prínosom nielen pre vekom či príjmom limitovanú klientelu, ale pre širokú verejnosť, ktorá pristupuje k plánovaniu svojej finančnej budúcnosti zodpovedne,“ povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.