Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  28.2.2017 

  Wüstenrot v roku 2016 dosiahol dynamický rast v úveroch a v neživotnom poistení

  Bratislava, 28. februára 2017 Obchodné výsledky, ktoré dosiahli Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa v uplynulom roku, splnili očakávania vo väčšine hlavných ukazovateľov.

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., uzatvorila v roku 2016 v rámci stavebného sporenia takmer 44 tisíc nových obchodov, čo predstavuje medziročný nárast +6,4 %, v objeme cieľových súm 279 mil. eur, t.j. o 1,5 % vyššom ako v predchádzajúcom roku. Medziročne mierne stúpli (cca +1 %) aj vklady na zmluvy stavebného sporenia, keď v roku 2016 dosiahli sumu 135 mil. eur. Za január – december 2016 boli klientom poskytnuté stavebné úvery a medziúvery v celkovej výške cieľových súm 90,6 mil. eur, v medziročnom porovnaní o 10,4 % viac, pričom na tomto výsledku mali výrazný podiel akciové medziúvery. Tých bolo poskytnutých o 4,7 % viac v počte kusov a v sume vyššej o 19 % ako pred rokom. Priamo s tým súvisí aj vyšší objem klientom vyplatených finančných prostriedkov, a to 171,4 mil. eur, čo znamená o 3 % viac ako v roku 2015. Predbežný zisk spoločnosti dosiahol za uplynulý rok 1,5 mil. eur pred zdanením. Nižší zisk pred zdanením v porovnaní s rokom 2015 bol spôsobený hlavne vývojom úrokových sadzieb na bankovom trhu.

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – december 2016

  • vklady klientov dosiahli 135 miliónov eur (+1 %)
  • úvery na bývanie poskytnuté v objeme cieľových súm nad 90 miliónov eur (+10,4 %)
  • klientom bolo vyplatených viac ako 171 miliónov eur (+3 %)
  • predbežný zisk pred zdanením 1,5 milióna eur (-30 %)

  Wüstenrot poisťovňa, a.s., vykázala za rok 2016 predbežný zisk pred zdanením vo výške 5,5 mil. eur, čo je na úrovni roka 2015 a po zdanení to predstavuje cca 3,4 mil. eur. Predpísané poistné spolu (životné a neživotné poistenie brutto) dosiahlo výšku takmer 58,6 mil. eur, čo je cca o 2 % menej ako v predchádzajúcom roku, pričom v neživotnom poistení predpísané poistné rástlo. Pokiaľ ide o novú produkciu, tá v rámci neživotného poistenia zaznamenala 18%-ný medziročný nárast. Zároveň v oblasti neživotného poistenia stúpol aj počet poistných udalostí, medziročne o 6 %, pritom celkový počet poistných udalostí (životné a neživotné poistenie spolu) bol medziročne nižší o viac ako 4 %. Nadväzne na vyšší počet poistných udalostí v minulom roku stúpli aj náklady na poistné plnenia v neživotnom poistení (+10,2 %). Výška technických rezerv medziročne vzrástla o 6,2 % na 135,2 mil. eur ku koncu roka 2016.

  Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – december 2016

  • nová produkcia neživotného poistenia presiahla 8 miliónov eur (+18 %)
  • predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) dosiahlo 58,6 milióna eur
  • výška technických rezerv spolu (brutto) stúpla na viac ako 135 miliónov eur (+6,2 %)
  • predbežný zisk spoločnosti pred zdanením 5,5 milióna eur (-0,2 %)

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.