Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  26.11.2018 

  Koncoročné termíny vkladov

  Posledný termín vkladu na účet stavebného sporenia prostredníctvom poštovej poukážky 

  27.12.2018

  Posledný termín bezhotovostného vkladu - zadanie príkazu na prevod na účet stavebného sporenia
  (v tento deň musia byť finančné prostriedky z účtu platiteľa odúčtované)
  .

  28.12.2018

  Posledný termín hotovostného vkladu na účet stavebného sporenia prostredníctvom partnerskej banky (Prima banka Slovensko, a.s., ČSOB, a.s., Poštová banka, a.s., Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky).

  31.12.2018

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.