Ako uhrádzať poistné

1. Úhrady na zmluvy životného poistenia 


  • Kapitálové a rizikové poistenie

IBAN: SK33 1100 0000 0026 2610 6615

BIC/SWIFT KOD: TATRSKBX


  • Investičné poistenie

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2210 6861

BIC/SWIFT KOD: TATRSKBX


  • Splátky poskytnutých preddavkov na poistné plnenie

IBAN: SK51 6500 0000 3500 2013 0750

BIC/SWIFT KOD: POBNSKBA


Variabilný symbol pre úhrady na zmluvy životného poistenia  
Pri úhrade prvého poistného:

1000xxxxxx

1200xxxxxx

1300xxxxxx

 

Pri úhrade následného poistenia:

2000xxxxxx

Pre poistné zmluvy v tvare 109/xxxxxx-y: 109xxxxxxy

Pre poistné zmluvy v tvare 110/xxxxxx-y: 110xxxxxxy


Pri úhrade splátky preddavku na poistné plnenie:

3000xxxxxx

709xxxxxxx

710xxxxxxx

 

  • Úhrady na zmluvy životného poistenia IS StarINS

IBAN: SK86 1100 0000 0026 2610 6631

BIC/SWIFT KOD: TATRSKBX


Ako variabilný symbol sa uvádza číslo poistnej zmluvy


2. Úhrady na zmluvy neživotného poistenia 


IBAN: SK68 1100 0000 0026 2884 4101

BIC/SWIFT KOD: TATRSKBX


Variabilný symbol pre úhrady na zmluvy neživotného poistenia

Pri úhrade prvého poistného: číslo návrhu poistnej zmluvy (desaťmiestne číslo bez lomítka a pomlčky)

Pri úhrade následného poistenia: číslo poistnej zmluvy (desaťmiestne číslo bez lomítka a pomlčky)

Sme tu pre vás