Call Centrum:

Sporenie, ktoré by malo byť súčasťou zdravého finančného hospodárenia jednotlivca či rodiny, si teraz môžu klienti zvoliť v dĺžke trvania podľa vlastných preferencií. Päť nových produktov Wklad garant 1 – 5 prináša viacero výhod, vrátane garancie úročenia vkladov.

Bratislava, 2. júla 2018 – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., inovuje svoje portfólio sporivých produktov ponukou krátkodobých sporiacich produktov WKLAD GARANT na 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov s úrokovou sadzbou od 0,3 % p. a. až po 1 % p. a. Všetkých 5 nových sporiacich produktov je poskytovaných bez poplatkov (za uzavretie zmluvy, za vedenie účtu aj za ročný výpis). Atraktívnou novinkou je možnosť disponovania časťou finančných prostriedkov (až 50 %) pred dovŕšením doby viazanosti. Ide o sporenie s vopred známym garantovaným výnosom a zároveň nulovým rizikom, vklady podliehajú 100% ochrane vkladov. Uvedené sporivé produkty podobné termínovaným vkladom nie sú predurčené na čerpanie stavebného úveru alebo medziúveru. Vklady sú zhodnocované vkladovým úrokom (nie štátnou prémiou) a použitie finančných prostriedkov nie je účelovo viazané. Celková výška vkladov na zmluve môže dosiahnuť max. 50 000 €.

„Už niekoľko posledných rokov stúpa spotreba domácností tak, že sa stáva ťahúňom našej ekonomicky. Z hľadiska eliminovania dlhového rizika občanov sa opäť začína klásť dôraz na vlastné zdroje klientov. Rozhodli sme sa preto sprístupniť užitočné a bezpečné sporenie klientom, ktorí inklinujú ku krátkodobým formám sporenia. Aktuálne prinášame päť nových produktov, ktoré sú výhodnou alternatívou k termínovaným vkladom", povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne.

Benefity novej ponuky sporenia WKLAD GARANT vo Wüstenrote

  • bez uplatnenia poplatkov
  • 1-ročný, 2-ročný, 3-ročný, 4-ročný alebo 5-ročný Wklad garant pre fyzické aj právnické osoby
  • garantovaný úrok 0,3 % p. a. / 0,5 % p. a. / 0,65 % p. a. / 0,85 % p. a. / 1 % p. a. počas celej doby sporenia
  • možnosť kedykoľvek vkladať ľubovoľnú čiastku
  • možnosť predčasne disponovať až 50 % vložených prostriedkov po uplynutí polovice doby viazanosti
  • 100% ochrana vkladov

Sme tu pre vás