Call Centrum:

Na čo môžete použiť stavebné sporenie

Bežné účely

Základné

 • nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu
 • výstavba, prístavba, nadstavba, vstavba alebo na stavebné úpravy rodinného domu alebo bytového domu alebo na stavebné úpravy bytu
 • modernizácia bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo na udržiavacie práce na nich
 • nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu
 • nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom
 • nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt
 • prestavba nebytových priestorov na byt
 • úhrada podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu
 • úhrada záväzkov súvisiacich s účelmi uvedenými v písmenách a) až h).

Stavebné práce a prvky

 • zemné práce a stavebné základy
 • výmena alebo výmurovka bytového jadra
 • zobytnenie podkrovných priestorov - stavebné povolenie
 • schody, zábradlia
 • nosné steny, priečky, stropy
 • búracie a demolačné práce - stavebné povolenie
 • výmena dverí, zárubní a okien

Podlahy

 • podlahoviny pevne spojené so stavbou (parkety, PVC, korok, liate podlahy, dlažby, kobercové krytiny lepené celoplošne na poter) a ich údržba
 • opravy a demontáž

Stavebným sporením však nepokryjete kúpu kusových kobercov

Izolácie

 • tepelné
 • zvukové
 • hydroizolácie

Strechy a strešné krytiny

 • všetky strešné konštrukcie a krytiny

Klampiarske práce

 • parapety, žľaby, rozvody, atika a ich oprava, výmena a údržba

Vodoinštalácia

 • sanitárne zariadenia (vane, umývadlá, sprchovacie kúty, WC-misy, bidety, kuchynské drezy)
 • vnútorné vodovodné potrubia
 • prípojky, ventily, šachty
 • hĺbenie a vŕtanie studní
 • batérie, armatúry
 • splachovače, pevne osadené čerpadlá, ohrievače vody, domáce vodárne, umývadlová skrinka so vsadeným umývadlom, pevne zabudované vodovodné filtre

Stavebným sporením nepokryjete kúpu kúpeľňových doplnkov (vešiačiky, držiak na WC papier, skrinky, poličky).

Kanalizácia

 • kanalizačné prípojky a šachty
 • odpadové potrubia (vodorovné a zvislé)
 • spätné klapky a vpuste
 • vybudovanie žumpy a septiku - stavebné povolenie
 • odpadové zberače (podlahové a terénne po verejnú sieť) - stavebné povolenie
 • domové čistiarne odpadových vôd

Elektroinštalácia

 • elektrické rozvody, rozvodné skrine
 • vedenia
 • zásuvky
 • vypínače
 • rozvodné krabice
 • sporáky, vstavané varné platne a rúry
 • elektromery
 • osvetľovacie telesá
 • rozvody a zariadenia slaboprúdu, signalizácia, žiarovky

Stavebným sporením nepokryjete kúpu: lustrov, chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, stolových lámp

Plynoinštalácia

 • plynofikácia objektu, podlažia, bytu
 • sporáky, vstavané varné platne
 • variče - pevne pripojené
 • plynomery, regulátory tlaku, prípojky, rozvody

Vykurovanie

 • zavedenie vykurovania ústredného alebo lokálneho (na tuhé, plynové a elektrické palivo)
 • termostaty, kotle, vykurovacie telesá
 • regulácia tepla
 • výmena článkov radiátorov a potrubných rozvodov
 • výmena ventilov
 • prieduchy, komíny
 • krby, stavané pece
 • čerpadlá
 • zariadenia využívajúce alternatívne zdroje energie (solárne kolektory, tepelná čerpadlá a pod.)

Povrchové úpravy

 • tapetovanie
 • maľovanie
 • omietky vonkajšie i vnútorné
 • obnova fasád
 • obklady stropov a stien aj zateplenie
 • nátery rámov okien, zárubní, dverí, zábradlia, žľabov a rín
 • nátery ochranných soklov stien
 • nátery oplotenia

Vzduchotechnika

 • vetracie rozvody, zavedenie vzduchotechniky
 • inštalácia vzduchotechnických jednotiek (pevne zabudovaných)
 • digestory, ventilátory (pevne zabudované)
 • mriežky

Výplne otvorov

 • nadobudnutie, oprava, údržba, výmena okien a dverí
 • žalúzie okenné vonkajšie, vnútorné a medziokenné
 • kovanie

Stavebným sporením nepokryjete kúpu: záclon, závesov, vertikálnych žalúzií, látkových garníž.

Zasklievanie

 • okien a dverí
 • loggií a terás
 • pevne zabudovaných zrkadiel
 • dodatočné zasklievanie, tretia výplň

Prvky bezpečnosti

 • osadenie bezpečnostných dverí
 • výmena a zaliatie zárubne
 • montáž mreží (pevných a zvinovacích)
 • montáž zabezpečovacej signalizácie

Vnútorné zariadenie

 • výmena kuchynskej linky
 • výmena vstavaného nábytku (vstavané skrine aj s posuvnými dverami)

Stavebným sporením nepokryjete kúpu nábytku.

Meracia technika

 • montáž meračov tepla a prietokomerov

Špeciálne účely

Úprava domu alebo bytu na bezbariérový

 • všetky súvisiace práce podľa projektovej dokumentácie
 • náklady na projektovú dokumentáciu
 • poplatky priamo súvisiace s uvedenými účelmi

Prestavba nebytových priestorov na byt

 • všetky súvisiace práce podľa projektovej dokumentácie
 • náklady na projektovú dokumentáciu
 • poplatky priamo súvisiace s uvedenými účelmi

Alternatívne zdroje energie (pre potreby bývania)

 • slnečné kolektory
 • veterné elektrárne
 • malé vodné elektrárne
 • zariadenia spaľujúce biomasu
 • tepelné čerpadlá

Ostatné

 • náklady na prípravu a vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť a poplatky s tým súvisiace
 • príprava stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinného, resp. bytového domu
 • geodetické práce (zdokladovať účel - stavebný pozemok, vytýčenie)
 • garáž (len ak je súčasťou domu, drobnou stavbou k rodinnému domu alebo prináleží k bytu)
 • zimné záhrady, terasy a stavebné konštrukcie spojené s domom
 • sauny vrátane príslušenstva (len ak je súčasťou domu, resp. bytu alebo drobnou stavbou k rodinnému domu
 • vnútorný bazén, technológia vnútorného bazénu (súčasť SP)
 • výťah (len pre potreby bývania)
 • budovanie chodníkov a predzáhrad, oplotenia
 • pomocný materiál v opodstatnených prípadoch po zvážení stavebného technika (pre nevyhnutnosť stavebných prác)


Stavebným sporením nepokryjete kúpu: lopát, fúrikov, miešačiek, násad, výťahov.

Sme tu pre vás