Call Centrum:

Nahlásenie poistnej udalosti podnikatelia

Poistná udalosť podnikatelia

Čo robiť v prípade poistnej udalosti

 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti spôsobenej živelnou udalosťou,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku,
 • vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.
 • objednajte sa na obhliadku na tel. čísle 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom vášho osobného poradcu. 
 • objednať sa na obhliadku môžete aj prostredníctvom online formulára.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti spôsobenej krádežou, lúpežným prepadnutím, vandalizmom alebo pri vnútroštátnej preprave,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku,
 • vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.
 • objednajte sa na obhliadku na tel. čísle 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom vášho osobného poradcu. 
 • objednať sa na obhliadku môžete aj prostredníctvom online formulára.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti spôsobenej na skle,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku,
 • vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.
 • objednajte sa na obhliadku na tel. čísle 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom vášho osobného poradcu. 
 • objednať sa na obhliadku môžete aj prostredníctvom online formulára.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti spôsobenej na stroji, strojovom alebo elektronickom zariadení,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku,
 • vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.
 • objednajte sa na obhliadku na tel. čísle 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom vášho osobného poradcu. 
 • objednať sa na obhliadku môžete aj prostredníctvom online formulára.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti poistenie zodpovednosti za škodu,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku,
 • vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.
 • objednajte sa na obhliadku na tel. čísle 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom vášho osobného poradcu. 
 • objednať sa na obhliadku môžete aj prostredníctvom online formulára.

Požiadať o právne poradenstvo môžete:

 • telefonicky: prostredníctvom nonstop linky na tel.č.:  02/33 06 88 20 v SR, pre volanie zo zahraničia +421 2 57 88 91 24. Dostanete základné informácie o možnostiach a postupoch riešenia svojho prípadu.
 • vyplnením a odoslaním Oznámenia o poistnej udalosti z poistenia právnej ochrany na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26. V prípade zložitejších problémov alebo ak je k poradenstvu potrebné doloženie potrebných dokladov (napr. pracovnú zmluvu, ktorú chcete prekontrolovať). 
 • e-mailom: na adresu vaspravnik@wuestenrot.sk. Môžete si vybrať, či žiadate poskytnutie poradenstva písomne alebo vám postačuje informácia oznámená telefonicky.

Sme tu pre vás