Call Centrum:

Nahlásenie poistnej udalosti podnikatelia

Poistná udalosť podnikatelia

Čo robiť v prípade poistnej udalosti

Požiadať o právne poradenstvo môžete:

  • telefonicky: prostredníctvom nonstop linky na tel.č.:  02/33 06 88 20 v SR, pre volanie zo zahraničia +421 2 57 88 91 24. Dostanete základné informácie o možnostiach a postupoch riešenia svojho prípadu.
  • vyplnením a odoslaním Oznámenia o poistnej udalosti na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26. V prípade zložitejších problémov alebo ak je k poradenstvu potrebné doloženie potrebných dokladov (napr. pracovnú zmluvu, ktorú chcete prekontrolovať). 
  • e-mailom: na adresu vaspravnik@wuestenrot.sk. Môžete si vybrať, či žiadate poskytnutie poradenstva písomne alebo vám postačuje informácia oznámená telefonicky.
  • objednajte sa na obhliadku na tel. čísle 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom vášho osobného poradcu. 
  • objednať sa na obhliadku môžete aj prostredníctvom online formulára.
  • stiahnite a vyplňte príslušný formulár na oznámenie o poistnej udalosti. Tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku.
  • vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.

Sme tu pre vás