Call Centrum:

Rýchla likvidácia

poistnej udalosti z PZP, KASKO a z poistenia majetku

Služba rýchlej likvidácie poistných udalostí z PZP, havarijného poistenia KASKO a z poistenia majetku

 • pri jednoduchej pohľadovej škode na karosérii auta (napr. škrabance, preliačiny) alebo na majetku (napr. zatečenie) vám  môžeme ponúknuť novú formu zrýchlenej likvidácie bez obhliadky
 • vďaka špeciálnej Aplikácii Wüstenrot Vám po nahlásení poistnej udalosti z PZP, KASKO a poistenia majetku oznámime konkrétnu sumu finančného odškodnenia* s vyplatením poistného plnenia do 24 hodín od zaslania kompletnej dokumentácie
 • do aplikácie vstúpite na základe prístupového kódu, ktorý vám bude zaslaný cez SMS alebo e-mail, a vykonáte jednoduché úkony (zadanie potrebných informácií, odfotenie škody), bez nutnosti čokoľvek stiahnuť či inštalovať do mobilu alebo PC
 • výslednú sumu – stanovenú výšku škody môžete prijať alebo odmietnuť - v tom prípade nasleduje štandardná likvidácia poistnej udalosti s obhliadkou


* V prípade PZP ide o výslednú sumu, v prípade havarijného poistenia KASKO je suma znížená o spoluúčasť, pri poistení majetku (ak spĺňa stanovené parametre) je poistná udalosť po zaslaní fotodokumentácie postúpená na likvidáciu.

 • nahlásenie poistnej udalosti z PZP, KASKO, príp. poistenia majetku
 • získanie informácií od klienta
 • posúdenie poistnej udalosti a ďalšie spracovanie cez aplikáciu Wüstenrot
 • zaslanie prístupového kódu do aplikácie
 • aplikácia prevedie klienta jednoduchou cestou k výpočtu poistného plnenia
 • s výslednou sumou klient môže/nemusí súhlasiť
 • ak klient súhlasí s výškou poistného plnenia, Wüstenrot poisťovňa odošle poistné plnenie do 24 hodín (od dodania potrebných dát a fotodokumentácie)
 • Na tel. čísle: 0850 60 60 60 – voľba 1, 
 • Na tel. čísle: +421 2 33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00

Sme tu pre vás