Spängler IQAM Equity Select Global

fond globálnych investícií

Spängler IQAM Equity Select Global je otvorený akciový podielový fond denominovaný v mene euro. Fond investuje najmenej 85% aktív do fondu Spängler IQAM Balanced Equity FoF, ktorý je hlavným fondom pre Equity Select Global fond. 

Sme tu pre vás