Call Centrum:

Štátna prémia v roku 2021

Štátna prémia z prémiovo účinného vkladu – vo výške 2,5 %

Nárok na štátnu prémiu môže získať každý so zárobkom nižším ako je 1,3-násobok priemernej mzdy.

Štátna prémia nepodlieha dani z príjmu.

Ak si uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení v druhej polovici kalendárneho roka, získate nárok na maximálne ½ z nárokovateľnej výšky štátnej prémie.

Optimálne ročné vklady na štátnu prémiu podľa počtu prémiovo zvýhodnených osôb na zmluve:

Počet osôb Optimálny ročný vklad Max. výška štátnej prémie
1 2 800 € 70 €
2 5 600 € 140 €

aktuálne údaje platné do 31.12.2021

Sme tu pre vás