Call Centrum:

Štandardné stavebné sporenie

v ponuke s nasledovnými parametrami


  • základné úročenie 1,4 % p. a. počas 6-ich rokov od uzatvorenia zmluvy
  • možnosť získať štátnu prémiu vo výške 2,5 % z ročného vkladu, max. 70 eur
  • v prípade stavebného sporiteľa vo veku do 18 rokov, možnosť získať zdarma:

    • poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa
    • poistenie zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad úmrtia

Sme tu pre vás