Valné zhromaždenia

a mimoriadne valné zhromaždenia

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 31. 07. 2023 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. 
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 23. 06. 2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 23. 06. 2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 19. 04. 2023 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. 
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 15. 11. 2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. 
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 03.11.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.


Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 20.09.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 28. 06. 2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 28. 06. 2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 28. 04. 2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. 
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 28.4.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.


Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Dňa 25.1.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.


Valné zhromaždenia


Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Dňa 25.11.2021 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Dňa 21. 06. 2021 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Dňa 21. 06. 2021 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 12. 04. 2021 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 09. 06. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 09. 06. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.

Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 30.01.2020 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 15. 05. 2019 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 15. 05. 2019 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.

Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 19.03.2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach  v spoločnosti.

Dňa 06. 02. 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach  v spoločnosti.


Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 29. 11. 2018 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.,ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

49. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 31. 05. 2018 sa konalo 49. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 31. 05. 2018 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

48. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 24. 05. 2017 sa konalo 48. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., na ktorom jediný akcionár prijal rozhodnutie pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 24. 05. 2017 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.  

47. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 19. 05. 2016 sa konalo 47. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., na ktorom jediný akcionár prijal rozhodnutie pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania. 

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 19. 05. 2016 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 


46. mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 16. 10. 2015 sa konalo 46. mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 10. 06. 2015 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170 200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

45. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 10. 06. 2015 sa konalo 45. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 

44. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Dňa 14. 05. 2014 sa konalo 44. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000,
ktoré predstavujú 100 % základného imania.
Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 14. 05. 2014 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170 200, ktoré predstavujú 100 % základného imania.
Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Dňa 19. 12. 2013 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370 000, čo predstavuje 100 % hlasov.
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170 200, ktoré zodpovedajú základnému imaniu vo výške 100 %. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

43. mimoriadne valné zhromaždenie

Dňa 19. 12. 2013 sa konalo 43. mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597,- EUR, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000,- EUR. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

42. mimoriadne valné zhromaždenie

Dňa 29. 05. 2013 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370 000, čo predstavuje 100 % hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170 200, ktoré zodpovedajú základnému imaniu vo výške 100 %. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Dňa 29. 05. 2013 sa konalo 42. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597,- EUR, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000,- EUR. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


41. mimoriadne valné zhromaždenie 

27. 6. 2012 

O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €. 

Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 


40. riadne valné zhromaždenie 

23. 5. 2012 

O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €. 

Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 


39. mimoriadne valné zhromaždenie

31. 1. 2012 

O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €. 

Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 


38. mimoriadne valné zhromaždenie 

20. 5. 2011 

O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €. 

Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 


37. mimoriadne valné zhromaždenie 

11. 3. 2011 

O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 %, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie spoločnosti vo výške 16.597.000 €. 

Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


36. mimoriadne valné zhromaždenie 

20. 7. 2010 

O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €. 

Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 


35. riadne valné zhromaždenie 

28. 5. 2010 

O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €. 

Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 


34. mimoriadne valné zhromaždenie

24. 3. 2010

O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16 597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16 597 000 €. 

Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Sme tu pre vás