Nahlásenie poistnej udalosti

Nahlasujete poistnú udalosť ako:
Pole je povinné

Vyplňte základné údaje

Nahlasujete poistnú udalosť z:
Pole je povinné
Ste:
Pole je povinné

Skôr ako začnete vypĺňať formulár, prosím, pripravte si tlačivo uvedené v jeho spodnej časti. Pre odoslanie formulára ho bude potrebné vložiť vyplnené ako prílohu k formuláru.

Pole je povinné
Pole je povinné
Zadajte e-mail v tvare priklad@domena.sk
Zadajte telefón v tvare 0900 000 000 alebo +421 900 000 000
Pole je povinné

Nahrajte dokumenty

Pre dokončenie nahlásenia poistnej udalosti nahrajte tieto naskenované dokumenty:

Vyberte prílohu s veľkosťou max 4 MB

    Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
    Max. veľkosť pre nahratie súboru je 4 MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.
    * povinné pole