Call Centrum:
Kvet
Prémiové sporenie
Ročný výnos až do 9% *

Investície, ktoré vyrastú

Našetrite si na vlastné bývanie vďaka vylepšenému stavebnému sporeniu Wüstenrot s atraktívnou W-prémiou.

* Nominálne zhodnotenie vkladov 9 % ročne platí za predpokladu uzatvorenia Prémiového stavebného sporenia s dohodnutou dobou sporenia na 9 rokov. Základné úročenie platí počas deviatich rokov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení vo výške 0,3% p.a. a každoročná W-prémia vo výške 6,2% z vkladov pripísaných na zmluvu o stavebnom sporení v danom kalendárnom roku. V posledných troch kalendárnych rokoch je max. vklad na zmluvu o stavebnom sporení pre výpočet W-prémie 5 000 € pre každý z posledných troch kalendárnych rokov. Vklady prevyšujúce sumu 5 000 € v týchto troch kalendárnych rokoch sa úročia základnou úrokovou sadzbou. Štátna prémia je uvedená za podmienok platných v rokoch 2019 a 2020.

Vyhrajte vstupný bonus 100 € na prémiové sporenie

Výhercu žrebujeme každý týždeň

×
Ďakujeme, formulár je odoslaný
×
Ľutujeme, formulár sa nepodarilo odoslať. Môžete nás kontaktovať na infolinke *6060.
Prasiatko

Bezkonkurenčný výnos až 9 % ročne

Pri produkte s dohodnutou dobou sporenia 9 rokov je základné úročenie vo výške 0,3 % p.a. počas celej doby sporenia. Z vkladov v každom kalendárnom roku získate garantovanú W-prémiu vo výške až 6,2 % a navyše po splnení podmienok pre získanie štátnej prémie aj zhodnotenie 2,5 %*.

Pri stavebnom sporení na dobu deväť rokov ponúkame najvyššie zhodnotenie na Slovensku.

* Štátna prémia vo výške 2,5 % z ročného vkladu max. 70 € platí pre roky 2019 a 2020.

Dáždnik

Sporenie s istým výsledkom

Stavebné sporenie je stabilný produkt s istým výsledkom, ktorý nie je ovplyvnený stavom na domácich či svetových finančných trhoch.

Vaše sporenie vo Wüstenrot je kryté štátnou ochranou vkladov až do výšky 100-tisíc eur.

Vypočítajte si svoje sporenie

Mesačný vklad: 100 

10

300

Dohodnutá doba sporenia: 6 roky

Bez dohodnutej doby sporenia Žiadna

9 rokov

Za 1 rok celkovo nasporíte:
Váš vklad:
Štátna prémia:
Úroky:
Za 2 roky celkovo nasporíte:
Váš vklad:
Štátna prémia:
Úroky:
Za 3 roky celkovo nasporíte:
Váš vklad:
Štátna prémia:
Úroky:
Za 4 roky celkovo nasporíte:
Váš vklad:
Štátna prémia:
Úroky:
Za 5 rokov celkovo nasporíte:
Váš vklad:
Štátna prémia:
Úroky:
Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Váš vklad:
Štátna prémia:
Úroky:
Za 3 roky celkovo nasporíte:
Váš vklad:
Štátna prémia:
Úroky:
Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Váš vklad:
Štátna prémia:
Úroky:

Ďalšie skvelé výhody

Prasiatko

Až 100 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu

V závislosti od výšky ročného vkladu na účet stavebného sporenia – pri vklade 1 200 eur a viac zľava vo výške 100 %.

Trezor

Možnosť získať garantovaný stavebný úver

Bez poplatku za jeho poskytnutie s fixným úrokom už od 3 % p. a. a fixnou mesačnou splátkou počas celej doby jeho splatnosti.

Podanie rúk

Benefit pre deti Krôčik

Pri sporiteľovi vo veku do 18 rokov možnosť získať zdarma poistenie trvalých následkov a poistenie zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad úmrtia.

Viac o prémiovom sporení

Vyhrajte vstupný bonus 100 € na prémiové sporenie

Výhercu žrebujeme každý týždeň

×
Ďakujeme, formulár je odoslaný
×
Ľutujeme, formulár sa nepodarilo odoslať. Môžete nás kontaktovať na infolinke *6060.