Call Centrum:

Akurát plus pre verných a overených klientov s vinkuláciou životného poistenia

rekonštrukciu vyriešite výhodne bez ručenia nehnuteľnosťou

Pre spoľahlivých, verných a overených klientov

Wüstenrot stavebnej sporiteľne aj iných bánk

Úroková sadzba 6,29 % p. a.

pri zabezpečení dohodou o zrážkach zo mzdy a vinkuláciou poistného plnenia

Nízka splátka

v porovnaní so spotrebnými úvermi u konkurencie

Výhody úveru Akurát plus pre verných a overených klientov

Výška úveru do 20 000 eur

pri jednom žiadateľovi

Výška úveru do 30 000 eur

pri dvoch žiadateľoch

Okamžitý medziúver

bez potreby predchádzajúceho sporenia

Reprezentatívny príklad

Medziúver s ročnou úrokovou sadzbou 6,29 %

Klient získal úver na rekonštrukciu bývania (medziúver) vo výške 17 000 eur so zabezpečením dohodou o zrážkach zo mzdy a preferovaným rizikovým životným poistením W-komplex.
Splácať ho bude vo fáze medziúveru 116 mesiacov s úrokovou sadzbou 7,49 % p.a. a splátkou 160,89 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 88,40 eur, vklad na účet stavebného sporenia vo výške 64,60 eur a životné poistenie 7,89 eur). Pri pridelení cieľovej sumy bude medziúver splatený nasporenou sumou v predpokladanej výške 7 073 eur a prejde do fázy stavebného úveru. Stavebný úver vo výške 10 719,49 eur bude splácať 96 mesiacov s úrokovou sadzbou 5 % p.a. so splátkou 143,89 eur mesačne (zahŕňa splátku stavebného úveru vo výške 136 eur a životné poistenie 7,89 eur). Celková doba splatnosti je 212 mesiacov. Celková čiastka spojená s úverom predstavuje 32 450,03 eur a výška RPMN je 9,06 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa predstavuje 727,16 eur (zahŕňa poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení vo výške 153 eur, poplatok za vedenie sporiteľského účtu 1,98 eur mesačne, poplatok za ročný výpis zo sporiteľského účtu vo výške 3,50 eur ročne, poplatok za poskytnutie medziúveru 204 eur a poplatok za ročný výpis z medziúverového účtu a účtu stavebného úveru vo výške 5 eur ročne). Celkové poistné za životné poistenie je 1 672,68 eur.

Dokumenty

Máte záujem o úver Akurát plus pre verných a overených klientov?

Môžete nás kontaktovať

Sme tu pre vás