Call Centrum:

Dofinanc

úver pre všetkých, ktorí potrebujú dofinancovať úver na bývanie

ikon_33

Pre našich klientov

ktorí u nás požiadali o úver na bývanie so založením nehnuteľnosti

50 % zľava

z poplatku za poskytnutie úveru

Splatnosť úveru

až 20 rokov s nízkymi splátkami

Výhody úveru Dofinanc

Dostali ste u nás úver na bývanie v nižšej hodnote ako je jeho kúpna cena? Využite Dofinanc a zabezpečte si celú finančnú čiastku na kúpu domu alebo bytu.
Úroková sadzba 3,99 %

vo fáze medziúveru

Bez potreby ručiteľa

a vinkulácie životného poistenia

Splátka vopred známa

počas celej doby splácania úveru

Možnosť okamžitého čerpania

80 % finančných prostriedkov

Výška úveru

od 2 700 do 35 000 eur

Reprezentatívny príklad

Medziúver s ročnou úrokovou sadzbou 3,99 %

Klient získal úver na rekonštrukciu bývania (medziúver) vo výške 17 000 eur so zabezpečením dohodou o zrážkach zo mzdy.
Splácať ho bude vo fáze medziúveru 146 mesiacov s úrokovou sadzbou 3,99 % p.a. a splátkou 119 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 56,10 eur a vklad na účet stavebného sporenia vo výške 62,90 eur). Pri pridelení cieľovej sumy bude medziúver splatený nasporenou sumou v predpokladanej výške 8 698 eur a prejde do fázy stavebného úveru. Stavebný úver vo výške 8 811,25 eur bude splácať 103 mesiacov s úrokovou sadzbou 4 % p.a. so splátkou 102 eur mesačne. Celková doba splatnosti je 249 mesiacov. Celková čiastka spojená s úverom predstavuje 27 823,19 eur a výška RPMN je 5,64 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa predstavuje 706,56 eur (zahŕňa poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení vo výške 153 eur, poplatok za vedenie sporiteľského účtu 1,98 eur mesačne, poplatok za ročný výpis zo sporiteľského účtu vo výške 3,50 eur ročne, poplatok za poskytnutie medziúveru 102 eur a poplatok za ročný výpis z medziúverového účtu a účtu stavebného úveru vo výške 5 eur ročne).

Dokumenty

Máte záujem o úver Dofinanc?

Môžete nás kontaktovať

Sme tu pre vás