Call Centrum:

Štandardný medziúver

uskutočnite svoje plány s bývaním už počas sporenia

Štandardný medziúver
benefity_14

Úroková sadzba

5,99 % pri ručení nehnuteľnosťou

benefity_13

Na preklenutie obdobia

do doby pridelenia cieľovej sumy

benefity_3

Podľa vlastného výberu

výška splátky a doba splatnosti

Podmienky pre získanie štandardného medziúveru

  • Uzatvorená zmluva o stavebnom sporení
  • Na účte stavebného sporenia nasporených 40 %, 50 % alebo 60 % z cieľovej sumy
  • Pri ručení nehnuteľnosťou získate úver s úrokovou sadzbou 5,99 % p. a., s iným zabezpečením 7,29 % p. a.
  • Počas trvania medziúveru splácate pravidelnými mesačnými splátkami iba úroky, pričom istina ostáva nezmenená počas celej doby splácania
  • Doba splácania končí pridelením cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení, ku ktorej bol poskytnutý medziúver. Ten sa zmení na stavebný úver

Reprezentatívny príklad

Štandardný medziúver 7,29 % p. a.

Klient získal úver na rekonštrukciu bývania vo výške 25 000 eur so zabezpečením dohodou o zrážkach zo mzdy.
Splácať ho bude vo fáze medziúveru 28 mesiacov s úrokovou sadzbou 7,29 % p. a. a splátkou 152 eur mesačne. Po pridelení bude následný stavebný úver splácať 105 mesiacov s úrokovou sadzbou 5 % p. a. a splátkou 125 eur. Celková doba splatnosti je 133 mesiacov. Celková čiastka spojená s úverom predstavuje 17 334,69 eur a výška RPMN je 7,30 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa predstavuje 370,5 eur (zahŕňa poplatok za poskytnutie medziúveru vo výške 300 eur, ročný výpis zo sporiteľského účtu 3,50 eur ročne, ročný výpis z medziúverového účtu vo výške 5 eur ročne a ročný výpis z účtu stavebného úveru vo výške 5 eur ročne).

Dokumenty

Máte záujem o štandardný medziúver?

Môžete nás kontaktovať

Sme tu pre vás