Úrazové poistenie auto

poistite sa na cesty

Úrazové poistenie auto
benefity_11

Poistná suma pre motorové vozidlá

až 35 000 eur

benefity_5

Poistná suma pre motocykle a štvorkolky

10 000 eur

benefity_13

Poistenie platí

na celom území Európy

Podmienky poistenia

 • pre prípad trvalých následkov a smrti v dôsledku úrazu vodiča aj všetkých osôb prepravovaných v aute
 • poistná suma sa v prípade vzniku poistnej udalosti delí počtom prepravovaných osôb
 • vhodné hlavne ak vozidlo striedavo vedie viacero vodičov
 • bez spoluúčasti

Ďalšie informácie o úrazovom poistení auto

 • Do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane
 • S maximálnym počtom sedadiel 9
 • Vek nepresiahol 10 rokov
 • Pridelené evidenčné číslo SR
 • Dobrý technický stav vozidla s platnou technickou kontrolou
 • Pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla
 • Počas jazdy vozidla
 • Pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
 • Pri krátkodobých zastávkach vozidla, ak dôjde k úrazu vo vozidle alebo v jeho blízkosti, v priestore určenom pre jazdu vozidla
 • Pri odstraňovaní bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa a pod.)
 • Po dopravnej nehode, alebo v blízkosti miesta nehodyMáte záujem o úrazové poistenie auto?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás