Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti

W dobrom domov

Poistenie domácnosti

Poistenie bývania online

jednoducho a rýchlo

Výhody poistenia bývania

Krytie viac ako 35 rizík v jednom balíku

možnosť výberu z troch balíkov podľa vašich potrieb

Zľava až do výšky 30 %

pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti súčasne

Poistíme Vám

byt, rodinný dom, chatu

Bez dokladovania

fotodokumentácie

Asistenčné služby pre prípad technickej asistencie

zdarma do limitu 275 €

Získate aj niečo navyše

preplatenie uniknutej vody pri poistnej udalosti, poistenie úrazu domáceho zvieraťa


Poistenie zodpovednosti za škodu

s poistnou sumou od 50 000 € do 150 000 €

Zdarma predĺžená záruka

na spotrebiče až do 5 rokov

Poistenie nehnuteľnosti

Poistné krytia
požiar; priamy úder blesku, výbuch; pád lietadla s posádkou, alebo jeho nákladu; zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, výbuch sopky; povodeň, záplava; víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky; pád stromov, stožiarov a iných predmetov, náraz vozidla (známy aj neznámy škodca); tiaž snehu alebo námrazy; implózia, nadzvuková (nárazová) vlna; dym (zadymenie), voda z vodovodných zariadení, lom skla stavebných súčastí nehnuteľnosti, nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie, spodná voda, spätné prúdenie vody z kanalizácie, búrlivý vietor, skrat na elektromotoroch nehnuteľnosti, zmrznutie vody v meračoch (vodomeroch) - mráz na meračoch, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, vandalizmus (vnútorný aj vonkajší), sprejerstvo, odcudzenie (vnútorné aj vonkajšie), zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, poistené veci a náklady, stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie z toho stavebný materiál imobilný, krádež stavebného materiálu (pri rozostavanej nehnuteľnosti), krádež stavebných mechanizmov a náradia (pri rozostavanej nehnuteľnosti), chodníky, ploty, náklady na odvrátenie poistnej udalosti, náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, náklady na dopravu poistených vecí po poistnej udalosti, okrasná záhrada, náhrobný pomník, špeciálne stavebné súčasti (solárne resp. fotovoltické panely na budove, kamerové systémy, ...), strata zamestnania, vybrané veci na pozemku (záhradný nábytok, záhradné grily, detské herné prvky), náklady na vyčistenie studne, strata média, náklady na primerané náhradné ubytovanie po poistnej udalosti, výmena zámkov (po strate či krádeži kľúčov resp. v súvislosti s PU), asistenčné služby v cene poistenia

Pripoistenia
Pripoistenie spoluúčasti, Strata nájomného, Rodinné cestovné poistenie, Pripoistenie nájomníka, Pripoistenie Kyber risk, Pripoistenie právnej ochrany, VIP garancia


Poistenie domácnosti

Poistné krytia
požiar; priamy úder blesku, výbuch; pád lietadla s posádkou, alebo jeho nákladu; zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, výbuch sopky; zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, výbuch sopky; povodeň, záplava; víchrica, krupobitie, tiaž snehu alebo námrazy; pád stromov, stožiarov a iných predmetov, náraz vozidla (známy aj neznámy škodca); implózia, nadzvuková (nárazová) vlna; dym (zadymenie), voda z vodovodných zariadení, škody spôsobené únikom vody z nádrže, rozbitie skla, spodná voda, spätné prúdenie vody z kanalizácie, atmosférické zrážky, nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie, skrat na elektromotoroch domácnosti, búrlivý vietor, vandalizmus, sprejerstvo, krádež, lúpežné prepadnutie, zodpovednosť členov domácnosti, poistené veci a náklady, elektronické a optické prístroje, športové potreby, cennosti, hnuteľné veci vo vedľajších stavbách, veci slúžiace na podnikanie, veci v nebytových priestoroch (pivnica, kočikáreň, sušiareň, garáž v bytovom dome, ...), veci na balkóne, lodžií, terase, príslušenstvo vozidiel v mieste poistenia, Kočíky a invalidné vozíky, poškodenie alebo zničenie potravín  v chladiacich a mraziarenských zariadeniach, náklady na odvrátenie poistnej udalosti, náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, náklady na dopravu poistených vecí po poistnej udalosti, náklady na primerané náhradné ubytovanie po poistnej udalosti, náklady na liečenie alebo pohreb domáceho zvieraťa (bez priamej súvislosti s PU domácnosti), strata zamestnania, výmena zámkov (po strate či krádeži kľúčov resp. v súvislosti s PU), Asistenčné služby v cene poistenia
Pripoistenia
Pripoistenie spoluúčasti, Rodinné cestovné poistenie, Pripoistenie Kyber risk, Pripoistenie právnej ochrany, Pripoistenie home office, VIP garancia

Dokumenty

Sme tu pre vás