Poistenie nehnuteľnosti

poistenie nehnuteľnosti Hodnota domova

Poistenie nehnutelnosti

Poistenie nehnuteľnosti online

ľahko a rýchlo

Výhody poistenia nehnuteľnosti

Pokrytie až 33 rizík

ktoré hrozia vášmu domu alebo bytu

Možnosť výberu z troch balíkov

podľa vašich potrieb

Súčasne získavate poistenia

predĺženej záruky na elektrospotrebiče až do 5 rokov, zneužitia mobilného telefónu, výberu hotovosti pod hrozbou fyzického násilia, krádeže kľúčov od motorového vozidla

Zľava až 40 % pri dojednaní zmluvy

zľava za kombináciu poistenia domácnosti a nehnuteľnosti, za pripoistenia, za aktívne zmluvy vo Wüstenrot poisťovni a Wüstenrot stavebnej sporiteľni, marketingová zľava

Bez dokladovania

fotodokumentácie

Asistenčné služby pre prípad technickej asistencie

zdarma do limitu 275 €

Poistenie zodpovednosti za škody z vlastníctva nehnuteľnosti

s poistnou sumou od 50 000 € do 150 000 €

Zdarma predĺžená záruka

na spotrebiče až do 5 rokov (neplatí pre rodinný dom vo výstavbe a chatu vo výstavbe)

Môžete si vybrať z troch balíkov

Balík BASIC Balík STANDARD Balík EXCLUSIVE
Poistné krytia
požiar, priamy úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica, náraz vozidla (známy škodca), zemetrasenie, povodeň, záplava, pád stromov, stožiarov a iných predmetov
Poistné krytia balíka Basic a navyše:

Náraz vozidla (neznámy škodca), tiaž snehu a námrazy, krupobitie, výbuch sopky, nadzvuková vlna, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, atmosférické zrážky, krádež, lúpežné prepadnutie, vnútorný vandalizmus, voda z vodovodných zariadení

Poistné krytia balíka Exclusive, Standard a navyše:

Zadymenie, nepriamy úder blesku (vrátane prepätia), vonkajší vandalizmus, sprejerstvo, lom skla, mráz na meračoch, voľne žijúce živočíchy, spodná voda, búrlivý vietor, spätné prúdenie vody z kanalizácie, krádež stavebných súčastí z vonkajšej časti budovy
Bonusy
Asistenčné služby, poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti
Poistenie náhrobného pomníka na živel a vandalizmus

Poistenie špeciálnych stavebných súčastí (napr. solárne panely)
Pripoistenia

Pripoistenie spoluúčasti, Pripoistenie právnej ochrany, Rozšírené poistné krytie VIP garancia, Cyber risk, Rodinné cestovné poistenie, Pripoistenie straty nájomného

Máte záujem o poistenie vášho domu alebo bytu?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Dokumenty

Sme tu pre vás