Call Centrum:

Sporenie pre deti Krôčik

bývanie pre svojich najmilších začnite riešiť už teraz, krok po kroku

Zhodnotenie vkladov v prvom roku sporenia až 6 % s W‑bonusom len od nás

Balík poistenia od Wüstenrot poisťovne zadarmo

Výhody rodinného sporenia pre deti

Hlavné výhody

Finančná rezerva

vďaka stavebnému sporeniu pripravíte pre vaše dieťa finančnú rezervu do budúcnosti

Zhodnotenie vkladov až 6 %

v prvom roku sporenia 

  • 2,5 % štátna prémia, max. 70 eur
  • W-bonus 3,5 % v prvom roku sporenia
W-bonus len od nás
  • základné úročenie 1,5 % p. a.
  • extra bonus 2 % na vklady v prvom roku sporenia do 2 800 eur
Garancia úročenia

garancia úročenia 1,5 % p. a. počas druhého až šiesteho roka sporenia

Až 100 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu

v závislosti od výšky ročného vkladu na účet stavebného sporenia

  • pri vklade 600 eur až 1 199 eur zľava vo výške 50 %
  • pri vklade 1 200 eur a viac zľava vo výške 100 %
Balík poistenia od Wüstenrot poisťovne zadarmo

počas 6-tich rokov trvania zmluvy o stavebnom sporení, maximálne do 18. roku dieťaťa

Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa

poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa až do výšky 5 000 eur v balíku poistenia zadarmo

Poistenie zákonného zástupcu dieťaťa

pre prípad úmrtia zákonného zástupcu, dosporíme za vás až 1 000 eur ročne, po dobu viazanosti, max. 6 rokov

Podmienky získania výhod

  • Uzatvorte zmluvu o stavebnom sporení s fixnou cieľovou sumou 12 000 eur
  • Zrealizujete minimálny vklad na zmluvu 25 eur mesačne alebo 300 eur ročne
  • Zmluva musí mať podobu Rodinného sporenia minimálne s 1 neplnoletým dieťaťom

Vypočítajte si sporenie pre deti Krôčik

Mesačný vklad: 100 

10

300

Doba sporenia: 6 rokov

Žiadna

9 rokov

Za 1 rok celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 2 roky celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 3 roky celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 4 roky celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 5 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 3 roky celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:

Porovnajte s konkurenciou

Konkurencia 1

Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:

Konkurencia 2

Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:

Máte záujem o sporenie pre deti Krôčik?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Časté otázky a odpovede

Ak zarábate viac ako cca 1 300 eur mesačne v hrubom, nebudete mať nárok na štátnu prémiu. Štátnu prémiu získa len ten, kto nezarobí viac ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Vzťahuje sa to na poskytnutie štátnej prémie za rok 2019, a to aj na "staré" zmluvy uzavreté pred 1.1.2019.

Znamená to, že štátnu prémiu bude možné použiť len na stavebný účel. Novela zákona o stavebnom sporení ruší inštitút tzv. priateľských sporiteľov, ktorí získavali štátnu prémiu aj napriek tomu, že si na účte stavebného sporenia len sporili a nečerpali úver. Priateľskí sporitelia doteraz nemuseli dokladovať účel použitia nasporenej sumy. Prostriedky nasporené v stavebnom sporení spolu s pridelenými štátnymi prémiami ste si tak mohli po 6 rokoch vybrať a ľubovoľne použiť. Po novom, bude potrebné zdokladovať účel využitia prostriedkov, inak budete musieť štátnu prémiu vrátiť. Poskytnutie štátnej prémie bude podmienené tým, že sa prostriedky použijú len na stavebné účely. Zrušenie priateľských sporiteľov je platné pre všetky zmluvy uzatvorené po 31.12.2018.

Ak si uzatvoríte nové stavebné sporenie v druhej polovici roka a vložíte napríklad 2 800 € potrebných na získanie plnej štátnej prémie, štát vám za tento rok pridelí maximálne ½ plnej štátnej prémie.

Sme tu pre vás