Call Centrum:

Sporenie Wklad garant

sporte výhodnejšie, odkladajte si ľubovoľnú čiastku

Garantovaný úrok počas celej doby sporenia

Bez akýchkoľvek poplatkov

Možnosť predčasného výberu finančných prostriedkov

Výhody

Ak máte voľné prostriedky môžete si odkladať ľubovoľnú čiastku kedykoľvek, všetky vaše prostriedky budú garantovane zhodnotené. S časťou vložených prostriedkov môžete disponovať už po uplynutí polovice doby sporenia.
Výber z produktov

výber z produktov s dobou sporenia 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov

Možnosť vkladov

možnosť vkladov  až do výšky 50 000 eur bez poplatku

Možnosť disponovať

po uplynutí polovice doby sporenia možnosť disponovať až s polovicou vložených prostriedkov

Bez rizika

zákonná ochrana vkladov až do výšky 100 000 €

Garantovaná ročná úroková sadzba


Wklad garant 1 Wklad garant 2
Wklad garant 3
Wklad garant 4
Wklad garant 5
Doba sporenia 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov
Garantovaná ročná úroková sadzba
0,3 % p.a.
0,5 % p.a.
0,65 % p.a.
0,85 % p.a.
1 % p.a.

Podmienky získania výhod

  • Zrealizujete jednorazový vklad v minimálnej výške 1 000 eur do 30 dní od podpisu zmluvy o stavebnom sporení
  • Nevypoviete zmluvu počas doby sporenia
  • Nepožiadate počas doby sporenia o stavebný úver ani medziúver
  • Nezrealizujete počas doby sporenia delenie zmluvy alebo spojenie s inou zmluvou

Vypočítajte si koľko nasporíte s Wkladom garant

Jednorázový vklad:

(1 000 - 50 000) €

Zadajte sumu
1 000 € až 50 000 €
Wklad garant 1+

Celkové úroky:

 €

Celková nasporená suma po 12 mesiacoch:

 €

Wklad garant 2+

Celkové úroky:

 €

Celková nasporená suma po 24 mesiacoch:

 €

Wklad garant 3+

Celkové úroky:

 €

Celková nasporená suma po 36 mesiacoch:

 €

Wklad garant 4+

Celkové úroky:

 €

Celková nasporená suma po 48 mesiacoch:

 €

Wklad garant 5+

Celkové úroky:

 €

Celková nasporená suma po 60 mesiacoch:

 €

Ďalšie informácie o stavebnom sporení

Máte záujem o sporenie Wklad garant?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás