Call Centrum:

Medziúvery Rekofond pre bytové domy

bývajte kvalitnejšie a s výraznou úsporou na energiách

Medziúvery Rekofond pre bytové domy
benefity_14

Fixná úroková sadzba

od 1,49 % p. a. až na 6 rokov

benefity_22

Garantovaná úroková sadzba

a výška splátky počas celej doby splatnosti

benefity_19

Bez potreby

vlastných finančných prostriedkov

Výhody medziúverov Rekofond pre bytové domy

Ušetrite na energiách zateplením bytového domu s pomocou medziúverov v programe Rekofond.
Až do výšky 3 000 000 eur

pre právnické osoby

Forma zabezpečenia úveru

podľa vlastného výberu

Možnosť predčasného splatenia

bez poplatku

Podmienky použitia a formy zabezpečenia

 • Odstránenie systémových porúch bytového domu
 • Výmena alebo oprava strechy vrátane antén, bleskozvodov a komínov
 • Oprava spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov (nahrádzanie opotrebovaných konštrukcií novými konštrukciami s cieľom obnoviť funkčnosť stavby)
 • Odstránenie statických porúch bytového domu
 • Výstavba vlastných kotolní bytových domov, rekonštrukcie výťahov
 • Získanie energetického certifikátu bytového domu
 • Výstavba alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energií ako sú ekologické a energetické zariadenia súvisiace s bytovými domami (napríklad čističky odpadových vôd, solárne panely)

Formy zabezpečenia

 • Záložné právo na pohľadávky a vinkulácia vkladu vo výške dvojnásobku celkovej odporúčanej mesačnej sumy vo fáze medziúveru
 • Notárska zápisnica a solidárne ručenie vlastníkov či nájomcov
 • Banková záruka SZRB, a. s.
 • Vinkulácia vkladu
 • Vinkulácia poistného plnenia z poistenia bytového domu v prospech Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Dokumenty

Máte záujem o medziúvery Rekofond pre bytové domy?

Môžete nás kontaktovať

Sme tu pre vás