Call Centrum:

Úver so zabezpečením nehnuteľnosťou

úver s ešte nižšími splátkami

ikon_31

Garancia úrokovej sadzby 1,49 % ročne

až na 3 roky s preferovaným životným poistením a poistením bývania

Garancia úrokovej sadzby 1,59 % ročne

až na 3 roky s preferovaným životným poistením

Garancia úrokovej sadzby 1,89 % ročne

až na 3 roky bez potreby poistenia

Výhody úveru so zabezpečením nehnuteľnosťou

Splňte si sen o bývaní a využite výhody životného poistenia.
So zabezpečením nehnuteľnosťou

a vinkuláciou životného poistenia a poistenia bývania od preferovanej poisťovne

Znížené splátky

počas prvých 3 rokov splácania

Dopredu známa úroková sadzba a splátka

aj po zmene fixácie

Doba splácania

až 30 rokov

Možnosť plánovania rodinného rozpočtu

klient vie, koľko bude splácať aj po 3 alebo 5 rokoch

Výška úveru

až do 200 000 eur

Okamžitý úver

aj bez predchádzajúceho sporenia

Možnosť výhodného refinancovania

úveru z inej banky s úsporou na mesačnej splátke

Reprezentatívne príklady

Medziúver s ročnou úrokovou sadzbou 1,49 %

Klient získal úver na bývanie (medziúver) vo výške 70 000 eur so zabezpečením nehnuteľnosťou, preferovaným rizikovým životným poistením W-komplex a preferovaným poistením nehnuteľnosti Hodnota domova.
Splácať ho bude vo fáze medziúveru 36 mesiacov s úrokovou sadzbou 1,49 % p.a. a splátkou 223,49 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 86,80 eur, vklad na účet stavebného sporenia vo výške 119 eur, životné poistenie 10,94 eur a poistenie nehnuteľnosti 6,75 eur), ďalších 36 mesiacov s úrokovou sadzbou 2,39 % p.a. a splátkou 296,99 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 139,30 eur, vklad na účet stavebného sporenia vo výške 140 eur, životné poistenie 10,94 eur a poistenie nehnuteľnosti 6,75 eur), následne 164 mesiacov s úrokovou sadzbou 3,29 % p.a. a splátkou 377,49 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 191,80 eur, vklad na účet stavebného sporenia vo výške 168 eur, životné poistenie 14,94 eur a poistenie nehnuteľnosti 6,75 eur). Pri pridelení cieľovej sumy bude medziúver splatený nasporenou sumou v predpokladanej výške 35 737 eur a prejde do fázy stavebného úveru. Stavebný úver vo výške 35 730 eur bude splácať 103 mesiacov s úrokovou sadzbou 4 % p.a. so splátkou 437,39 eur mesačne (zahŕňa splátku stavebného úveru vo výške 420 eur, životné poistenie 10,94 eur a poistenie nehnuteľnosti 6,75 eur). Celková doba splatnosti je 339 mesiacov. Celková čiastka spojená s úverom na bývanie predstavuje 125 726,71 eur a výška RPMN je 4,30 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa predstavuje 2 337,76 eur (zahŕňa poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení vo výške 630 eur, poplatok za vedenie sporiteľského účtu 1,98 eur mesačne, poplatok za ročný výpis zo sporiteľského účtu vo výške 3,50 eur ročne, poplatok za poskytnutie medziúveru 699 eur, poplatok za ročný výpis z medziúverového účtu a účtu stavebného úveru vo výške 5 eur ročne, poplatok za povolenie vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 eur a odhadovaný priemerný poplatok za znalecký posudok 250 eur). Celkové poistné za životné poistenie je 3 708,66 eur a za poistenie nehnuteľnosti 2 349 eur.


Medziúver s ročnou úrokovou sadzbou 1,59 %

Klient získal úver na bývanie (medziúver) vo výške 70 000 eur so zabezpečením nehnuteľnosťou a preferovaným rizikovým životným poistením W-komplex.
Splácať ho bude vo fáze medziúveru 36 mesiacov s úrokovou sadzbou 1,59 % p.a. a splátkou 223,04 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 93,10 eur, vklad na účet stavebného sporenia vo výške 119 eur a životné poistenie 10,94 eur), ďalších 36 mesiacov s úrokovou sadzbou 2,49 % p.a. a splátkou 296,54 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 145,60 eur, vklad na účet stavebného sporenia vo výške 140 eur a životné poistenie 10,94 eur), následne 164 mesiacov s úrokovou sadzbou 3,39 % p.a. a splátkou 377,04 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 198,10 eur, vklad na účet stavebného sporenia vo výške 168 eur a životné poistenie 10,94 eur). Pri pridelení cieľovej sumy bude medziúver splatený nasporenou sumou v predpokladanej výške 35 733 eur a prejde do fázy stavebného úveru. Stavebný úver vo výške 35 730 eur bude splácať 103 mesiacov s úrokovou sadzbou 4 % p.a. so splátkou 430,94 eur mesačne (zahŕňa splátku stavebného úveru vo výške 420 eur a životné poistenie 10,94 eur). Celková doba splatnosti je 339 mesiacov. Celková čiastka spojená s úverom na bývanie predstavuje 124 728,05 eur a výška RPMN je 4,25 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa predstavuje 2 337,76 eur (zahŕňa poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení vo výške 630 eur, poplatok za vedenie sporiteľského účtu 1,98 eur mesačne, poplatok za ročný výpis zo sporiteľského účtu vo výške 3,50 eur ročne, poplatok za poskytnutie medziúveru 699 eur, poplatok za ročný výpis z medziúverového účtu a účtu stavebného úveru vo výške 5 eur ročne, poplatok za povolenie vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 eur a odhadovaný priemerný poplatok za znalecký posudok 250 eur). Celkové poistné za životné poistenie je 3 708,66 eur.


Medziúver s ročnou úrokovou sadzbou 1,89 %

Klient získal úver na bývanie (medziúver) vo výške 70 000 eur so zabezpečením nehnuteľnosťou.
Splácať ho bude vo fáze medziúveru 36 mesiacov s úrokovou sadzbou 1,89 % p.a. a splátkou 229,60 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 110,60 eur a vklad na účet stavebného sporenia vo výške 119 eur), ďalších 36 mesiacov s úrokovou sadzbou 2,79 % p.a. a splátkou 303,10 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 163,10 eur, a vklad na účet stavebného sporenia vo výške 140 eur), následne 164 mesiacov s úrokovou sadzbou 3,69 % p.a. a splátkou 383,60 eur mesačne (zahŕňa splátku úrokov z medziúveru vo výške 215,60 eur a vklad na účet stavebného sporenia vo výške 168 eur). Pri pridelení cieľovej sumy bude medziúver splatený nasporenou sumou v predpokladanej výške 35 730 eur a prejde do fázy stavebného úveru. Stavebný úver vo výške 36 616,52 eur bude splácať 104 mesiacov s úrokovou sadzbou 4 % p.a. so splátkou 420 eur mesačne. Celková doba splatnosti je 340 mesiacov. Celková čiastka spojená s úverom na bývanie predstavuje 125 395,87 eur a výška RPMN je 4,33 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa predstavuje 2 337,76 eur (zahŕňa poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení vo výške 630 eur, poplatok za vedenie sporiteľského účtu 1,98 eur mesačne, poplatok za ročný výpis zo sporiteľského účtu vo výške 3,50 eur ročne, poplatok za poskytnutie medziúveru 699 eur, poplatok za ročný výpis z medziúverového účtu a účtu stavebného úveru vo výške 5 eur ročne, poplatok za povolenie vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 eur a odhadovaný priemerný poplatok za znalecký posudok 250 eur).

Dokumenty

Máte záujem o úver so zabezpečením nehnuteľnosťou?

Môžete nás kontaktovať

Sme tu pre vás