Call Centrum:

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

zhodnoťte vaše peniaze a zároveň získajte poistnú ochranu pre vás a vaše deti

Zhodnotenie vašich peňazí

v našich fondoch

Váš okamžitý prístup

k vašim peniazom

ikony_benefity

Poistenie detí

zadarmo

Výhody poistenia

Výška a termín platby

ako vám vyhovuje

Výška a skladba poistného krytia

kedykoľvek voliteľná

Možnosť poistenia 2 osôb

na jednej zmluve

Nadštandardné zabezpečenie pre dôchodok

investovaním prostriedkov do fondov

Kedykoľvek možnosť zmeny

stratégie investovania

Celoročné rodinné cestovné poistenie

zadarmo

Zdravotné asistenčné služby

zadarmo

Cena za poistenie

spravodlivo nastavená podľa aktuálneho veku klienta

Ďalšie informácie

 • Priamo vyplatením hodnoty fondového účtu
 • S možnosťou kedykoľvek premeniť kapitál na váš dôchodok
 • Pre prípad dožitia
 • Pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
 • Pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0 %
 • Pre prípad diagnostikovania kritickej choroby alebo vzniku diagnostikovanej skutočnosti
 • Pre prípad trvalých následkov úrazu s progresiou 400 %
 • Pre prípad smrti spôsobenej úrazom s dvojnásobným plnením v prípade smrti úrazom v dôsledku dopravnej nehody
 • Pre prípad chirurgického zákroku v dôsledku úrazu alebo choroby
 • Dennej dávky za hospitalizáciu s následnou rekonvalescenciou
 • Dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s minimálnou dobou liečenia 14 dní a plnením spätne od 1. dňa


Dennej dávky za pracovnú neschopnosť:

 • Ktorá trvala nepretržite dlhšie ako 28 dní, s plnením od 29. dňa
 • Ktorá trvala nepretržite dlhšie ako 59 dní, s plnením od 31. dňa


Pre prípad invalidity s výplatou dôchodku v prípade:

 • Ak je miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť vyššia ako 70 %
 • Ak je miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť vyššia ako 50 %


 • Oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity


 • V závislosti od vami zvolených poistení, budú zdarma automaticky poistené aj všetky vaše deti
 • Celoročné cestovné poistenie pre vašu rodinu do celého sveta
 • Rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie po úraze

Máte záujem o investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás