W pohode

investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
benefity_22

Zhodnotenie vašich peňazí

v našich fondoch

benefity_19

Váš okamžitý prístup

k vašim peniazom

benefity_24

Poistenie detí

zadarmo

Výhody investičného životného poistenia W pohode

Výška a termín platby

možné mimoriadne vklady nad rámec poistného

Výška a skladba poistného krytia

kedykoľvek voliteľná

Možnosť poistenia 2 osôb

na jednej zmluve

Nadštandardné zabezpečenie pre dôchodok

investovaním prostriedkov do fondov

Kedykoľvek možnosť zmeny

stratégie investovania

Celoročné rodinné cestovné poistenie

zadarmo

Zdravotné asistenčné služby

zadarmo

Cena za poistenie

spravodlivo nastavená podľa aktuálneho veku klienta

Ďalšie informácie

 • Priamo vyplatením hodnoty fondového účtu
 • S možnosťou kedykoľvek premeniť kapitál na váš dôchodok
 • Pre prípad dožitia
 • Pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
 • Pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0 %


Poistenie kritických chorôb:

 • Komplexné poistenie kritických chorôb
 • Poistenie srdcovo-cievnych kritických chorôb
 • Poistenie nádorových kritických chorôb
 • Poistenie neurologických a ďalších špecifikovaných kritických chorôb 


Úrazové poistenie:

 • Poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400% s progresívnym plnením už nad 20%
 • Poistenie smrti spôsobenej úrazom s dvojnásobným plnením v prípade smrti úrazom v dôsledku dopravnej nehody
 • Poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s karenčnou dobou 14 dní s plnením od 1. dňa


Pre prípad úrazu aj choroby:

 • Poistenie chirurgického zákroku v dôsledku úrazu
 • Poistenie chirurgického zákroku v dôsledku choroby
 • Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu s následnou rekonvalescenciou


Dennej dávky za pracovnú neschopnosť:

 • Ktorá trvala nepretržite dlhšie ako 14 dní, s plnením od 15. dňa
 • Ktorá trvala nepretržite dlhšie ako 60 dní, s plnením od 1.dňa


Pre prípad invalidity:

 • Invalidita s konštantnou poistnou sumou s jednorazovou výplatou nad 40%
 • Invalidita s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0% s jednorazovou výplatou nad 40%
 • Invalidná renta nad 70% invalidity


Oslobodenie od platenia poistného:

 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70%
 • V závislosti od vami zvolených poistení, budú zdarma automaticky poistené aj všetky vaše deti
 • Celoročné cestovné poistenie pre vašu rodinu do celého sveta
 • Rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie po úraze

Máte záujem o investičné životné poistenie W - pohode?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás