W dobrom budúcnosť

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Zhodnotenie vašich peňazí

v našich fondoch

Vhodné aj pre seniorov

výstupný vek až 80 rokov

Bez skúmania

zdravotného stavu

Výhody investičného životného poistenia W dobrom budúcnosť

Výška a termín platby

možné mimoriadne vklady nad rámec poistného

Výška a skladba poistného krytia

možnosť výberu z troch balíkov

Navýšenie fondového účtu

každý rok

Nadštandardné zabezpečenie pre dôchodok

investovaním prostriedkov do fondov

Zmena stratégie investovania

svoje investičné plány môžete kedykoľvek flexibilne meniť

Možnosť mimoriadneho vkladu

nad rámec poistného

Výška poistného

možnosť určenia výšky mesačného poistného

Cena za poistenie

spravodlivo nastavená podľa veku klienta

Ďalšie informácie

  • možnosť výberu odkupnej hodnoty už po 3 rokoch poisteniabalík 1
balík 2
balík 3
Poistná doba
10 rokov
20 rokov
30 rokov
Smrť s konštantnou poistnou sumou
1 000 €
1 500 €
2 000 €
Smrť úrazom
3 000 €
4 000 €
5 000 €
Smrť úrazom v dôsledku dopravnej nehody
10 000 €
10 000 €
10 000 €
Trvalé následky úrazu s progresiou 400 %
6 000 €
8 000 €
10 000 €
Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
5 €
6 €
7 €
Denná dávka za hospitalizáciu v dôsledku úrazu  s rekonvalescenciou 
5 €
6 €
7 €
Žrebovanie
2 000 €
3 000 €
4 000 €


  • vhodné aj pre seniorov- výstupný vek až 80 rokov
  • bez skúmania zdravotného stavu
  • žrebovanie raz ročne
  • možnosť určenia výšky poistného- pri vyššom poistnom zľava z rizikových príspevkov
  • možnosť mimoriadneho vkladu
  • do počtu dní hospitalizácie sa pri riziku Denná dávka za hospitalizáciu z dôvodu úrazu  započítavajú aj dni po hospitalizácii- rekonvalescencia

Máte záujem o investičné životné poistenie W dobrom budúcnosť?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás