Call Centrum:

Rizikové životné poistenie Wariabil

komplexné rizikové poistenie s vrátením časti poistného

Možnosť výberu a kombinácií

15 poistení zo širokej škály rizík

Poistné krytie

jednoduché, jasné a prehľadné

V jednej zmluve Wariabil

možnosť dojednania všetkých poistení

Výhody poistenia

Ponúkame vám prehľadné, moderné a jednoduché poistenie šité na mieru.
Možnosť vrátenia

až 100 % zaplateného poistného

Zdravotné asistenčné služby zdarma

pri vybranej kombinácii poistení

2. lekársky názor pre rodinu

pri vybranej kombinácii poistení

Môžete si vybrať až z 15 poistení pre prípad:

  • Úmrtia
  • Invalidity
  • Úrazu
  • Choroby
  • Dennej dávky odškodného počas PN alebo hospitalizácie a následnej rekonvalescencie

Máte záujem o rizikové životné poistenie Wariabil?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás