Vyhrať 20 € na prvé poistné nie je tvrdý oriešok

apple
leaf leaf

19 spôsobov, ako môže byť vaša rodina šťastná a zdravá po celý rok

W - komplex kryje až 19 rôznych rizík, ktoré si sami vyberiete a prispôsobíte.

Poistenie pre prípad úmrtia
icon-down
 • s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou,
 • dvojnásobné plnenie v prípade smrti v dôsledku dopravnej nehody,
 • poistné krytie pre dieťa pokračuje vďaka poisteniu oslobodenia od platenia poistného v prípade úmrtia.
Poistenie kritických chorôb
icon-down
 • okrem komplexného poistenia ponúkame aj unikátne členenie na balíky,
 • unikátne členenie kritických chorôb na srdcovocievne, onkologické, neurologické a ostatné,
 • vyberiete si preferované poistenie (neplatíte za celú skupinu kritických chorôb),
 • poistné plnenie pri kritickej chorobe môže byť vyplatené viackrát,
 • nevyhnutná opatera nielen z dôvodu choroby, ale aj úrazu.

Poistenie pre prípad invalidity
icon-down
 • jednorazová výplata,
 • vyplácanie mesačnej renty pri invalidite,
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity,
 • možnosť klesajúcej alebo konštatnej poistnej sumy.
Poistenie pre prípad úrazu
icon-down
 • pre prípad trvalých následkov úrazu,
 • pre prípad úmrtia spôsobeného úrazom,
 • dvojnásobné plnenie v prípade smrti v dôsledku dopravnej nehody,
 • poistenie pre prípad chirurgického zákroku v dôsledku úrazu,
 • denné dávky počas liečenia úrazu a rehabilitácie.
Poistenie denných dávok
icon-down
 • počas liečenia úrazu a rehabilitácie,
 • za hospitalizáciu avšak s plnením aj počas rekonvalescencie,
 • počas pracovnej neschopnosti.
Poistenie pre prípad chirurgického zákroku
icon-down
 • či už v dôsledku choroby alebo úrazu.
branch
grid

Darček, čo naozaj stojí za to

S W - komplexom získate množstvo ďalších výhod,
s ktorými budete zdravší a spokojnejší.