Call Centrum:

Životné poistenie pre prípad rakoviny Hodnota života

poistite sa pre prípad choroby o ktorej je ťažké aj hovoriť

Poistite sa pre prípad rakoviny online

rýchlo a jednoducho

Výhody poistenia:

V prípade diagnostikovania zhubného ochorenia pomôžeme poistenému finančne preklenúť náročné obdobie liečby a rekonvalescencie.
Jednoduchá a cenovo dostupná poistná ochrana

pre vás a vašich blízkych

Prehľadné poistné krytie

závažných životných situácií

Poistenie dvoch osôb

na jednej poistnej zmluve

Poistenie detí v cene poistného

ako bonus

Pri splnení podmienok zdarma

zdravotné asistenčné služby a druhý lekársky názor

Atraktívnejšia cena

pre nefajčiarov

Dokumenty

Ďalšie informácie o životnom poistení pre prípad rakoviny Hodnota života:

  • Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou (povinné na poistnú sumu minimálne 1 000 eur
  • Poistenie pre prípad rakoviny - poistné plnenie vyplatíme jednorazovo
  • Wüstenrot ochrana po úraze - chráni vás pri vážnych úrazoch s trvalými následkami nad 40 %
  • Poistenie pre prípad invalidity s jednorazovou výplatou
  • Dojednané poistenia získavajú aj vaše deti, okrem rizika smrti a invalidity
  • Ak si dojednáte poistnú zmluvu Hodnota života s mesačným predpisom poistného aspoň 20 eur získavate rozšírený balík krytia nádorových ochorení Premium s plnením až do 190 % poistnej sumy zdarma
  • Ak si dojednáte poistnú zmluvu Hodnota života s mesačným predpisom poistného aspoň 30 eur získavate zdarma Zdravotné asistenčné služby a Druhý lekársky názor

Máte záujem o životné poistenie pre prípad rakoviny Hodnota života?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Dokumenty

Sme tu pre vás