Call Centrum:

Životné poistenie s možnosťou výhry Euro poistenie

získajte možnosť 120-krát vyhrať až 3 900 eur, vašou výhrou poistenie nezaniká

20_europoistenie

Nie je dôležitý

váš zdravotný stav ani rizikovosť povolania

Garantovaná úroková sadzba 1,9 %

počas celej doby poistenia

Šanca vyhrať 3 900 eur alebo 1 950 eur

každé tri mesiace

Poistná ochrana v prípade úrazu

  • Pri trvalých následkoch úrazu (s okamžitou poistnou ochranou)
  • V prípade smrti následkom úrazu (s okamžitou poistnou ochranou)
  • Počas nevyhnutnej doby liečenia následkov úrazu vo forme denného odškodného

Poistná ochrana v prípade smrti

  • Počas poistnej doby, kedy je poistným plnením suma vo výške celého zaplateného poistného

A navyše

  • Poistné krytie pre vaše deti zdarma do výšky 6 000 eur pre prípad trvalých následkov úrazu a denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
  • Pýplata dojednanej poistnej sumy v prípade dožitia sa konca poistnej doby
  • Možnosť dojednania ochrany pred infláciou

Máte záujem o životné poistenie s možnosťou výhry Euro poistenie?

Môžete nás kontaktovať

Vyžrebované čísla

Dňa 15. 02. 2019 bolo za účasti notárky JUDr. Oľgy Folbovej vyžrebované pri produkte Wüstenrot  –  EURO poistenie nasledovné číslo: 228
Najbližšie nasledujúce žrebovanie sa uskutoční dňa 15. 05. 2019.

Predošlé žrebovania:

Dátum Číslo
15.02. 2019 228
15.11. 2018
658
15.08. 2018
668
15.05. 2018
010
15.02. 2018
818
15.11. 2017
509
15.08. 2017
644
15.05. 2017
763
15.02. 2017
628
15.11. 2016
771
15.08. 2016
783
16.05. 2016
355
15.02. 2016
301
16.11. 2015
009
17.08. 2015
813
15.05. 2015
302
16.02. 2015
206

Dokumenty

Sme tu pre vás