Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Registračný formulár - Klientsky portál Môj Wüstenrot

  info
  info
  info
  info

  Adresa trvalého pobytu

  info

  Korešpondenčná adresa

  info
  Som si vedomý, že ktorýkoľvek z hore uvedených súhlasov môžem kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

  Údaje v rozsahu tohto formulára bude poisťovňa spracúvať podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") za účelom registrácie klienta do služby klientskeho portálu Môj Wüstenrot. Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami podľa § 15 zákona, ktoré sú zverejnené na webovom sídle poisťovne -  PDF.
  Údaje v rozsahu tohto formulára bude stavebná sporiteľňa spracúvať podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") za účelom registrácie klienta do služby klientskeho portálu Môj Wüstenrot. Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami podľa § 15 zákona, ktoré sú zverejnené na webovom sídle stavebnej sporiteľne - PDF.

  Po potvrdení registračného formuláru postupujte podľa ďalších inštrukcií.


  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.