Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Informácie, potvrdenia a zmeny v zmluvách životného poistenia

  O informácie, potvrdenia a takzvané netechnické zmeny na zmluvách životného poistenia môžete požiadať aj jednoducho emailom. Stačí ak v emaile uvediete:

  • titul, meno a priezvisko poistníka*
  • adresu poistníka*
  • dátum narodenia poistníka
  • číslo poistnej zmluvy, ktorej sa predmetná žiadosť týka

  Email zašlite na adresu: netechnickezmeny@wuestenrot.sk

  Týmto spôsobom je možné v poistnej zmluve meniť:

  • titul, meno, priezvisko*
  • korešpondenčnú adresu a adresu trvalého pobytu*
  • telefónny kontakt
  • SMS kontakt
  • emailový kontakt
  • číslo občianskeho preukazu*
  • formu úhrady poistného

  *zmenu mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu je možné vykonať len s doložením kópie/scanu občianskeho preukazu alebo doložením scanu písomnej žiadosti klienta s jeho podpisom.

  Poskytnuté môžu byť informácie:

  • vyčíslenie aktuálnej odkupnej hodnoty investičného životného poistenia
  • vyčíslenie minimálnej garantovanej odkupnej hodnoty kapitálového životného poistenia
  • vyčíslenie hodnoty fondového účtu
  • vyčíslenie hodnoty sporiaceho účtu
  • vyčíslenie aktuálnych rizikových príspevkov v poistnej zmluve
  • vyčíslenie rizikových príspevkov poistnej zmluvy do minulosti
  • vyčíslenie rizikových príspevkov poistnej zmluvy do budúcnosti
  • vyčíslenie výkonnosti fondov
  • vyčíslenie rozdielu medzi zaplateným dohodnutým minimálnym poistným a nasporenou sumou na fondovom účte
  • prepočet možnosti čerpania čiastočného odkupu

  Zaslané môžu byť potvrdenia a duplikáty:

  • potvrdenie o cestovnom poistení - v slovenskom alebo anglickom jazyku
  • potvrdenie platnosti Cestovného poistenia pre AXA ASSISTANCE
  • dôležité informácie k Cestovnému poisteniu
  • dôležite informácie k Zdravotnej asistenčnej službe
  • duplikát návrhu poistnej zmluvy
  • duplikát výročného listu, prípadne výročných listov zaslaných v minulých rokoch
  • Všeobecné poistné podmienky a Osobitné poistné podmienky k príslušnej poistnej zmluve

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.