Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

  Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

  Poistite sa proti škodám spôsobeným vášmu zamestnávateľovi.

  • Pre všetkých zamestnancov bez rozdielu
  • Platné na celom území Európy
  • Poistíme vás už za 26 € ročne
  • Kryjeme škody až do 14 000 €
  • Možnosť pripoistenia právnej ochrany
  • Možnosť získať množstevnú zľavu

   

  Poistenie online

  Mám záujem

   

  Výhody poistenia

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností.

  • Poistenie pre všetkých zamestnancov bez rozdielu
  • Poistenie aj pre vodičov z povolania, okrem vodičov úžitkových vozidiel nad 3,5 tony* a vodičov taxíkov
  • Štátni zamestnanci majú rovnaké podmienky poistenia, aj napriek tomu, že v mnohých poisťovniach sú úplne vylúčení z poistenia alebo sa na nich vzťahujú rôzne obmedzenia
  • V odôvodnených prípadoch poisťovňa za zamestnanca uhradí trovy súdnych a mimosúdnych konaní

  * výnimkou je poistenie hasičov, príslušníkov policajného zboru, vodičov SAD, električiek, autobusov, trolejbusov a rušňovodičov, ktorí majú oprávnenie viesť vozidlo s hmotnosťou nad 3,5 tony.

  Pripoistenie právnej ochrany

  Ak zamestnávateľ poruší Zákonník práce alebo iné pracovnoprávne predpisy, pripoistenie zabezpečí zamestnancovi ochranu a uplatňovanie jeho záujmov v oblasti pracovného práva.

  Pripoistenie zahŕňa spory vyplývajúce z:

  • pracovného pomeru,
  • štátnozamestnaneckého pomeru,
  • z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

  Kontaktujte nás

  Požiadajte o Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania vyplnením online formulára alebo nás navštívte.

  Nenašli ste čo ste hľadali alebo sa chcete poradiť?

  Nechajte nám vaše telefónne číslo a my vás budeme kontaktovať alebo nám zavolajte na *6060 (0850 60 60 60).

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.