Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Poistná udalosť – Podnikatelia

  Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

  Poistenie právnej ochrany

  • Pokiaľ sa stretnete s právnym problémom, ktorý je v rámci poistenia právnej ochrany krytý, je potrebné kontaktovať nonstop linku právneho poradenstva 02/33 06 88 20 v SR, pre volanie zo zahraničia +421 2 57 88 91 24.
  • Dostane základné informácie o možnostiach a postupoch riešenia svojho prípadu.
  • V prípade zložitejších problémov alebo ak je k poradenstvu potrebné doloženie nejakých dokladov, je potrebné vypísať tlačivo Oznámenie poistnej udalosti (PDF) a predložiť potrebné doklady (napr. pracovnú zmluvu, ktorú chcete prekontrolovať). 
  • Požiadať o právne poradenstvo je možné tiež poštou, faxom, e-mailom, môžete si vybrať, či žiadate poskytnutie poradenstva písomne alebo vám postačuje informácia oznámená telefonicky.

  Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti

  Objednávka obhliadky

  Individuálne poistenie majetku a zodpovednosti 

  Pre objednávku obhliadky majetku po poistnej udalosti volajte
  02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom vášho osobného poradcu.

  Objednajte sa na obhliadku škody cez online formulár nižšie.

  Objednajte sa na obhliadku škody:

  Kontaktný formulár pre objednávku obhliadky

  Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol oboznámený s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.