Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  História

  História skupiny Wüstenrot

  Wüstenrot je finančná skupina pochádzajúca z Nemecka a z Rakúska. Do nemeckého Wüstenrotu patrí Württembergische poisťovňa (založená v roku 1828).

  V roku 1921 nemecký spisovateľ Georg Kropp v meste Wüstenrot založil „Združenie priateľov" – prvú stavebnú sporiteľňu v kontinentálnej Európe. V Rakúsku začal Wüstenrot vo forme družstevnej spoločnosti vykonávať svoju činnosť ako stavebná sporiteľňa v roku 1925.

  V roku 1973 bola založená rakúska Wüstenrot Versicherung GesmbH – v tom čase výlučne životná poisťovňa. V roku 2001 sa Wüstenrot Versicherung zlúčila s Volksfürsorge Jupiter Versicherung (ktorá bola založená v roku 1890).

  Wüstenrot na Slovensku

  Na slovenský trh vstúpila Wüstenrot Rakúsko v roku 1993. Najskôr len v oblasti stavebného sporenia.

  V roku 1998 začala vykonávať svoju činnosť Wüstenrot životná poisťovňa, a.s.. V roku 2003 sa zlúčila Wüstenrot životná poisťovňa s Univerzálnou bankovou poisťovňou, a.s. (založenou v roku 1994), kúpou ktorej zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia.

  Nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Od tohto dátumu ponúkame širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia pre občanov i organizácie.

  Dňa 25. februára 2004 mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot, a.s., schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

  Základné míľniky spoločností:

  • 1993: vznikla Stavebná sporiteľňa VÚB–Wüstenrot, a. s., (SSVW) s licenciou pre bankovú pôsobnosť. Spoločnosť s 32 zamestnancami mala rodinný charakter.
  • 1994: SSVW ponúkala stavebné sporenie so štátnou prémiou až 40 % z ročných vkladov, čo predstavovalo maximum na sporiteľa 6 000 SKK.
  • 1995: položený základný kameň novostavby ústredia stavebnej sporiteľne na Grösslingovej ul. v Bratislave.
  • 1996: navýšené základné imanie SSVW na 500 mil. SKK.
  • 1998: vznikla na Slovensku Wüstenrot životná poisťovňa, a.s. (WŽP).
  • 1999: začiatok vzájomnej spolupráce SSVW a WŽP, poisťovňa poskytuje úverovým klientom sporiteľne poistnú ochranu na krytie dlžnej sumy.
  • 2001: zásadná produktová zmena - pôvodné 3 tarify sporenia nahradil Flexibil s množstvom kombinácií parametrov - najširšia ponuka na trhu stavebného sporenia.
  • 2003: jubilejný 10. rok SSVW, sporiteľňa má 150 zamestnancov, Kúpou UBP získava Wüstenrot životná poisťovňa univerzálnu licenciu, poskytuje aj neživotné poistenie a mení obchodné meno na Wüstenrot poisťovňu (WP).
  • 2004: s novou akcionárskou štruktúrou sa SSVW mení na Wüstenrot stavebnú sporiteľňu, a.s. (WSS), s novým logom. V tomto roku sa pripravuje aj spustenie úverového registra, do ktorého sa zapojila aj WSS. WP prináša na slovenský trh úplnú novinku - PZP podľa výkonu motora, čím inšpiruje aj konkurenciu.
  • 2005: WP je vo viacerých oblastiach poisťovňou s najrýchlejším rastom na slovenskom trhu a 1. krát sa v nových obchodoch dostáva do rebríčka TOP 10 poisťovní. Za produkt Životné poistenie pre zdravie a dôchodok získala certifikát kvality "Slovak Gold", ktorý bol 1. krát udelený za produkt v oblasti poisťovníctva.
  • 2007: WP dostala 2 Zlaté mince za najflexibilnejšie poistenie na trhu.
  • 2009: bola vytvorená spoločná interná predajná sieť WSS a WP.
  • 2010: rok ocenení pre WP - 4x Zlatá minca; Sibaf Award 2010 (3. miesto v kategórii "Poisťovňa vozidiel"); 5. miesto v TREND Poisťovňa roka 2010; JCI Slovakia (titul najúspešnejšia firma roka 2010); certifikát Slovak Gold Exclusive.
  • 2011: WP získala 3x ocenenie Zlatá minca; 6. miesto v TREND Poisťovňa roka 2011.
  • 2012: prehĺbila a zefektívnila sa spolupráca WSS a WP, zintenzívnilo sa využívanie synergií. Bol zavedený nový informačný poistný systém. Na trh bola uvedená zvýhodnená cross-sellingová ponuka produktov WSS a WP. Komplexná ponuka poistenia, stavebného sporenia a financovania bývania je dostupná pod jednou strechou a s novým spoločným logom.
  • 2013: WSS oslavuje 20. výročie a WP 15. výročie úspešného pôsobenia na slovenskej finančnej scéne. Devízou oboch spoločností je inovatívnosť a proklientsky prístup.
  • 2014: 2x Zlatá minca: WP získala 2. miesto za produkt Kapitálové životné poistenie pre zdravie a dôchodok a rovnako striebornú priečku – 2. miesto obsadila WSS za detské sporenie Krôčik.
  • 2014: Cena Fincentrum & TREND Hypotéka roka 2014: WSS získala 1. miesto v kategórii Stavebné sporenie roka a WP získala 2. miesto v kategórii Poistenie nehnuteľnosti roka.
  • 2015: 2x Zlatá minca: WP získala 2. miesto za produkt Kapitálové životné poistenie pre zdravie a dôchodok a rovnako striebornú priečku – 2. miesto obsadila WSS za detské sporenie Krôčik.
  • 2016: Wüstenrot stavebná sporiteľňa dosiahla vynikajúce výsledky v predaji úverov na bývanie vďaka výhodným podmienkam s dlhodobou garanciou pre fyzické osoby aj bytové domy. Wüstenrot poisťovňa je profitabilná aj v sťažených podmienkach (sprísnená legislatíva, turbulentný poistný trh, silná konkurencia) a pokračuje v spolupráci s nadáciou Dobrý anjel.
  • 2017: Wüstenrot venuje zvýšenú pozornosť digitalizácii, pripravuje spustenie klientskeho portálu a ponuku online poistení rozšírila o rizikové životné poistenie, na trhu ojedinelé ponukou podmienok plnenia i dostupnosťou pre klientov (bez zdravotného dotazníka a s platobnou bránou).

   

  Wüstenrot v číslach:

  • Z celoeurópskeho pohľadu pôsobí Wüstenrot v 7 krajinách a má už viac ako 90-ročnú tradíciu.
  • Produkty a služby Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne sú dostupné na celom území Slovenska prostredníctvom viac než 70 pobočiek.
  • Ponuku slovenského Wüstenrotu využilo už 1,5 milióna klientov - sporiteľov, poberateľov úverov, poistencov. Vernostná zľava klienta Wüstenrotu môže u vybraných produktov dosiahnuť až 30 %.
  • Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa majú v súčasnosti spolu viac ako 300 zamestnancov.
  • WSS eviduje cez 100 tisíc sporiteľských zmlúv a WP viac než 300 tisíc zmlúv životného a neživotného poistenia.
  • Za uplynulých 20 rokov vyplatila stavebná sporiteľňa klientom na bývanie už 2 miliardy eur.
  • Garanciu úrokových a splátkových podmienok úveru na bývanie poskytuje Wüstenrot až na 30 rokov.

  Georg Kropp

  George KroppKorene Stavebnej sporiteľne Wüstenrot siahajú do dvadsiatych rokov 20. storočia, kedy nemecký spisovateľ Georg Kropp hľadal spôsob ako vyriešiť katastrofálny stav bývania po 1. svetovej vojne.

  V roku 1921 založil „Združenie priateľov" ako prvú nemeckú stavebnú sporiteľňu. O pridelení pôžičky vtedy rozhodovalo losovanie medzi sporiteľmi. Začiatkom tridsiatych rokov sa losovanie nahradilo princípom „čas násobený peniazmi", čo v stručnosti znamenalo, že prednosť pri získaní pôžičky mal ten, koho úspory boli vyššie a v spoločnej pokladni boli uložené dlhšie.

  Za viac než osemdesiat rokov stavebné sporenie významne prispelo k riešeniu nedostatku bytov a k modernizácii bytového fondu v Európe.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.