Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Základné údaje

  obchodné meno: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. Wüstenrot poisťovňa, a. s.
  právna forma: akciová spoločnosť akciová spoločnosť
  sídlo: Grösslingova 77, 824 68 Bratislava Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
  IČO: 31 351 026 31 383 408
  IČ DPH: SK 2020806304 SK 2020843561
  DIČ: 2020806304 2020843561
  dátum založenia: 24. 3. 1993 29. 9. 1994
  dátum zápisu do obchodného registra: 26. 5. 1993 22. 11. 1994
  základné imanie: 16 597 000 EUR 12 418 800 EUR
  bankové spojenie:
  • SK61 7930 0050 3918 4944 3112
  • SK68 1100 0000 0026 2884 4101 (prijaté poistné – neživotné poistenie)
  • SK33 1100 0000 0026 2610 6615 (prijaté poistné – životné kapitálové a rizikové poistenie) 
  • SK90 1100 0000 0026 2210 6861 (prijaté poistné – investičné životné poistenie)
  telefón: *6060 (0850 60 60 60)
  *6060 (0850 60 60 60)
  fax: 02 - 529 20 912 02 - 57 88 99 92
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu:  Bratislava I, oddiel: SA, vložka č. 529/B Bratislava I, oddiel SA, vložka č. 757/B
  e-mail: infosporitelna@wuestenrot.sk  infopoistovna@wuestenrot.sk
  web: www.wuestenrot.sk www.wuestenrot.sk

  Orgán dohľadu, ktorému podlieha Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. a/alebo Wüstenrot poisťovňa, a. s., ako poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti pre oblasť ochrany finančných spotrebiteľov: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1, SR, www.nbs.sk (§ 4 ods. 1 písm e/ a § 7 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov).

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.